C# Dili İle İlgili Yararlı Dış Bağlantılar

Dış Bağlantıların Listesini İndirmek  İçin : http://www.mediafire.com/file/sew7o737td7kde9/Kaynak%C3%A7a.html

Reklamlar

C# Dili Hakkında Eleştiriler

Performans

 • Diğerleri gibi Sanal Makine‘ye dayalı dillerden biridir, C# programlama dili direkt yerleşik kod’a derleyen dillerden daha yavaştır.[1].

Platform

 • .NET Microsoft uygulama bonservisi Windows üzerinde geçerlidir. Fakat C# programlarını Windows, Linux veya MacOs üzerinde yürüten başka uygulamalar da yer almaktadır. Mono (software) ve DotGnu [1].

Güvenlik

 • C# sanal makineye dayalı bir dil olduğundan kaynak kodlarının korunması zordur. Kaynak kodları karıştırıp şifreleyen ek uygulamalar ile güvenlik düzeyi artırırsa da tam olarak koruma sağlanmaz.

Bu metni txt belgesi olarak indirmek için : https://www.mediafire.com/file/ibsxrphln3vlrjw/C%23_Dili_Hakk%u0131nda_Ele%u015Ftiriler.txt/file

C# Dilinin Tasarım Amacı Nedir?

 • C# basit, modern, genel-amaçlı, nesneye yönelik programlama dili olarak tasarlanmıştır.
 • Çünkü yazılımın sağlamlılığı, güvenirliliği ve programcıların üretkenliliği önemlidir. C# yazılım dili, güçlü tipleme kontrolü (strong type checking), dizin sınırlar kontrolü (array bounds checking), tanımlanmamış değişkenlerin kullanım tespiti, (source code portability), ve otomatik artık veri toplama gibi özelliklerine sahiptir.
 • Programcı portatifliği özellikle C ve C++ dilleri ile tecrübesi olanlar için çok önemlidir.
 • Enternasyonal hale koymak için verilen destek çok önemlidir.
 • C# programlama dili sunucu ve gömülü sistemler için tasarlanmıştır. Bununla birlikte C# programlama dili en basit işlevselli fonksiyondan işletim sistemini kullanan en teferruatlısına kadar kapsamaktadır.
 • C# uygulamaları hafıza ve işlemci gereksinimleri ile tutumlu olmak uzere tasarlanmıştır. Buna rağmen C# programlama dili performans açısından C veya assembly dili ile rekabet etmek için tasarlanmamıştır.

Bu metini txt belgesi olarak indirmek için : https://www.mediafire.com/file/9zaawfhfg8cv519/C%23_Dilinin_Tasar%u0131m_Amac%u0131_Nedir.txt/file

En Basit C# Console App Örnekleri

Bölüm 2

Basit Hesap Makinesi

using System;
namespace Basit_Hesap_Makinesi
{
    class Program
    {
        public static void Main(string[] args)
        {int sayı,sayı2;
            Console.WriteLine(“1.Sayı : “);
            sayı = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine(“2.Sayı : “);
            sayı2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            string toplam = Convert.ToString(sayı + sayı2);
            Console.WriteLine(“Toplam : ” + toplam);
            string fark = Convert.ToString(sayı – sayı2);
            Console.WriteLine(“Fark : ” + fark);
            string çarpım = Convert.ToString(sayı * sayı2);
            Console.WriteLine(“Çarpım : ” + çarpım);
            string bölüm = Convert.ToString(sayı / sayı2);
            Console.WriteLine(“Bölüm : ” + bölüm);
            Console.Read();
        }
    }
}
//Bu Kodu “.exe” Dosyası Olarak İndirmek İçin:http://www.mediafire.com/file/43o6kyhablaeaz1/Basit+Hesap+Makinesi.exe

C# Dersleri

Bölüm 1

C# Nedir?

C# (si şarp şeklinde telaffuz edilir), Microsoft‘un geliştirmiş olduğu yeni nesil programlama dilidir. Yine Microsoft tarafından geliştirilmiş .NET Teknolojisi için geliştirilmiş dillerden biridir.

Microsoft tarafından geliştirilmiş olsa da ECMA ve ISO standartları altına alınmıştır.

C programlama dilinde bir tam sayı değişkeni 1 atırmak için ++ soneki kullanılır. C++ dili adını, C diliyle Nesneye Yönelimli Programlama yapabilmek için eklentiler (C With Classes) almıştır. Benzer şekilde C++ diline yeni eklentiler yapılarak ((C++)++) bir adım daha ileriye götürülmüş ve tamamen nesneye yönelik tasarlanmış C# dilinin isimlendirilmesinde, + karakterlerinin birbirlerine yakınlaşmış hali ve bir melodi anahtarı olan C# Majorkullanılmıştır.

Bu dilin tasarlanmasına PascalDelphi derleyicileri ve J++ programlama dilinin tasarımlarıyla bilinen Anders Hejlsberg liderlik etmiştir.

Birçok alanda Java‘yı kendisine örnek alır ve C# da java gibi C ve C++ kod sözdizimine benzer bir kod yapısındadır. .NET kütüphanelerini kullanmak amacıyla yazılan programların çalıştığı bilgisayarlarda uyumlu bir kütüphanenin ve yorumlayıcının bulunması gereklidir. Bu, Microsoft’un .Net Framework‘u olabileceği gibi ECMA standartlarına uygun herhangi bir kütüphane ve yorumlayıcı da olabilir. Yaygın diğer kütüphanelere örnek olarak Portable.Net ve Mono verilebilir.

Özellikle nesne yönelimli programlama kavramının gelişmesine katkıda bulunan en aktif programlama dillerinden biridir .NET platformunun anadili olduğu bazı kesimler tarafından kabul görse de bazıları bunun doğru olmadığını savunur.

C#, .NET orta seviyeli programlama dillerindendir. Yani hem makine diline hem de insan algısına eşit seviyededir. Buradaki orta ifadesi dilin gücünü değil makine dili ile günlük konuşma diline olan mesafesini göstermektedir. Örneğin; Visual Basic .NET (VB.NET) yüksek seviyeli bir dildir dersek bu, dilin insanların günlük yaşantılarında konuşma biçimine yakın şekilde yazıldığını ifade etmektedir. Dolayısıyla VB.NET, C#.NET’ten daha güçlü bir dildir diyemeyiz. Programın çalışması istenen bilgisayarlarda framework kurulu olması gerekmektedir. (Windows 7 ve Windows Vista‘da .NET Framework kuruludur)

Bölüm 2

En Basit C# Console App Örnekleri

Bölüm 1

Hello World!

// Konsol uygulamaları yazılması için System isim uzayı eklenir. 
// Bu sayede derleyici, System.dll'i kullanması gerektiğini bilir.
using System;

// Sınıf tanımlamasıdır.
class Program
{
  // .NET çalışma zamanında ön tanımlı olarak Main() fonksiyonunu çalıştırır.
  static void Main()
  {
    // Console sınıfı içerisindeki Writeline() fonksiyonu çalıştırılır
    Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");
    // Kullanıcıdan herhangi bir tuşa basarak çıkması için bir tuş okunur.
    Console.ReadKey();
  }
}

//Bu Kodu ".exe" Dosyası Olarak İndirmek İçin:http://www.mediafire.com/file/37rpg2xt1igwfnp/Merhaba+D%C3%BCnya.exe