İlk Oyunumu Yaptım!

Bu gün ben deniz Kerem Eskiçinar en sevdiğim kodlama dili olan C#’ı kullanarak Unity’de bir oyun yaptım. Oyunun daha sadece 1. leveli var ama yakında diğer leveller de gelecek. Oyunumun ilk levelini indirmek için şu linke tıklayabilirsiniz : http://www.mediafire.com/file/8xrm4qi6gjqkek8/Level+1.rar

Reklamlar

DJ Pad Yapmaya Çalıştım

Kodlamaya İlk Başladığımda Yapmayı Denediğim İlk Şeydi ama Başaramamıştım. Bugün Yeniden Denedim ve Başardım. Başarılı Olan İlk Denemem Olduğu İçin Biraz Kötü Oldu ama Kusura Bakmayın. İşte İndirme Linki (Not:.RAR Dosyasının İçinden ve ya RAR Dosyasının İçinden Bir Klasöre Çıkararak Açmanızı Tavsiye Ederim ama Ses Dosyalarıyla Uygulama Aynı Yerde Olmak Zorunda) : http://www.mediafire.com/file/vciwmcnn6pjcv5z/DJ+Pad.rar

En Basit C# Console App Örnekleri

Bölüm 3

Girilen Sayının Karesini Bulma

/*
* Created by SharpDevelop.
* User: AnaKu
* Date: 21.01.2019
* Time: 11:54
*
* To change this template use Tools | Options | Coding | Edit Standard Headers.
*/
using System;

namespace n__n_
{
class Program
{
public static void Main(string[] args)
{
int sayı1,sayı2,kare,küp,kare2,küp2;
Console.Write(“Sayı Girin : “);
sayı1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.Write(“Sayı Girin : “);
sayı2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
kare = sayı1 * sayı1;
küp = sayı1 * sayı1 * sayı1;
kare2 = sayı2 * sayı2;
küp2 = sayı2 * sayı2 * sayı2;
Console.WriteLine(“————————“);
Console.WriteLine(“İlk Sayının Karesi : ” + kare);
Console.WriteLine(“İlk Sayının Küpü : ” + küp);
Console.WriteLine(“İkinci Sayının Karesi : ” + kare2);
Console.WriteLine(“İkinci Sayının Küpü : ” + küp2);
Console.ReadKey(true);
}
}
}

Bu Uygulamayı .exe Dosyası Olarak İndirmek İçin : http://www.mediafire.com/file/40xxkcdau8mhccz/n%C2%B2%2Cn%C2%B3.exe

Komünizm nedir?

Komünizm (Latince kökenli communis – ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Sadece üretim araçlarının ortaklaşalığına dayanan sosyalizmden ayırt edilmesi gerekir. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx‘ın ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu ile birlikte anılır. Buna göre özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine meta üretiminin son bulduğu komünist toplum gerçektir. Komünizmin temelinde yatan sebep, sınıfsız, ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulması isteğidir. Sınıfsız toplumlarda en genel anlamıyla tüm bireylerin eşit olması, karşıt görüşlüleri için “ütopya” olarak atfedilir ve zorla yaşanmaya çalışılırsa kaosa yol açacağına inanılır. Paris Komünü, komünist sistem yaşayabilmiş ilk topluluktur. Bunun dışında Mahnovist hareket öncülüğünde Ukrayna ve İspanya iç savaşı sırasında Anarko-komünist hareketle şekillenen (yaklaşık 4 yıl sürmüştür) toprakların kolektifleştirilmesi esasına dayalı olarak komünist topluluklar da kurulmuştur. Komünizm devlet rejimi olarak ilk kez 1917 Ekim Devrimi ‘nden sonra kurulan Sovyetler Birliği‘nde uygulanmıştır.

Komünizmi savunan akımlar arasında en yaygını Marksizm-Leninizm‘dir. Marksizm-Leninizm’e göre komünizme giden süreç burjuvazinin ortadan kalkmasını sağlayacak olan proletarya rejimi başlatılacak ve ardından komünizmin hazırlayıcısı sosyalizm aşamasına geçilecektir. Marksist kuramda son aşama olan komünizmin gerçekleşmesiyle devlet ortadan kalkacaktır.

Leninizm dışında iki komünist akım daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Marksizm’in temel görüşlerini benimseyen fakat Leninist modelle komünizm hedefine ulaşılamayacağını iddia eden sol komünizm veya konsey komünizmiolarak adlandırılan akımdır. Lenin’in “Sol” Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı adlı eserine cevaben yazılan Herman Gorter‘in “Yoldaş Lenin‘e Açık Mektup”, Gilles Dauvé ve François Martin‘in “Komünist Hareketin Güneş Tutulması ve Yeniden Ortaya Çıkışı” isimli kitaplar bu akımın takipçilerinin yarattıkları eserlerdir.

Diğer bir komünist akım ise anarşist komünizmdir. Anarşizmin bireyci ve kolektivist akımlarından ayrılan anarşist komünizm fikri, komünizme devlet aygıtını ele geçirerek geçilebileceğini reddeder ve bunu savunan Marksizm’i eleştirir. Peter Kropotkin, Nestor Makhno, Errico Malatesta, Carlo Cafiero anarşist komünizm düşüncesinin temellerini atan düşünürlerden ve eylemcilerden bazılarıdır. Anarşist komünizm, anarşizmden “sınıf” gerçeğine göre hareket etme ve örgütlenme temelinde ayrılır. Savunucuları komünizmin, bilimsel sosyalizm olmadan gerçekleştirilebileceği üzerinde birleşir. Anarşist komünizm, devletin kapitalizm için bir kılıf olduğunu ve bu yüzden de sınıfsız bir topluma gidilecek süreçte kullanılmasının sonucunda “diktatörlük”, “devlet kapitalizm”i ya da “bir sözde zümre”nin, toplum üzerinde iktidarına yol açacağını düşünür.

Bu Belgeyi .txt Dosyası Olarak İndirmek İçin : http://www.mediafire.com/file/xu9oi09ny28vdwv/Kom%C3%BCnizm.txt

2018 İçin İstatikler

(Bu İstatistikleri DataBase Dosyası Olarak İndirmek İçin: http://www.mediafire.com/file/dlmugqfqi8d7dij/Database%282%29.MDB)

2018 çoktan bitti. Bugün 01.01.2019. Ayrıca benim doğum günüm. Ama size bugünün doğum günüm olmasından başka haberlerim de var. Sitemiz var olduğundan beri (27 Temmuz 2018 – …) tam 244 ziyaretçi aldı. İşte 2018 için istatistikler:

Screenshot_1.png